Spring naar inhoud
Welke stappen hebben we doorlopen?
1. Reageren

Reageren kon tot en met 23 maart 2021. Je kon ideeën plaatsen en vragen stellen bij 3 onderdelen: de bomen om het park, de parkrand en het parkhart.

2. Verwerken

Buro Sant&Co beoordeelde alle ingestuurde ideeën op haalbaarheid. Ze keken naar de kosten en of het idee past binnen de rest van het plan. Als het idee haalbaar is, verwerken de initiatiefnemers dit in het plan.

3. Publiceren

Als het plan definitief is, komt het op deze website te staan. Daarbij staat ook uitleg waarom welke ideeën wel en niet zijn meegenomen.

4. Aanbieden

De initiatiefnemers bieden in april 2021 het definitieve plan aan de gemeente aan. Het gemeentebestuur neemt een besluit over het plan en stelt budget beschikbaar. Daarna start de uitvoering..

Alles wat je moet weten over het plan

Wat is in het definitieve plan gewijzigd ten opzichte van het concept plan waarop ik kon reageren?

Op deze pagina kun je zien wat de reacties van bewoners waren op het concept plan. Daar lees je ook wat de initiatiefnemers wel en niet meenemen in het plan.

In werktekeningen van Buro Sant en Co zijn de werkzaamheden goed zichtbaar:
Bekijk de werktekening van de noordzijde van het Sweelinckplein
Bekijk de werktekening van de zuidzijde van het Sweelinckplein

Welk budget heeft de gemeente vrijgemaakt voor het plan?

Er is in totaal € 355.000 beschikbaar.

Wat is nog nodig om het volledige plan te kunnen uitvoeren?

Er is waarschijnlijk nog € 153.738,50 nodig om het volledige plan uit te voeren. Dit bedrag moet via externe partijen worden ingevuld. Nadat het definitief ontwerp is opgeleverd, kan een preciezer berekening van de kosten gemaakt worden.

Wat is er al uitgevoerd van het plan?

Er zijn al 5 van de 6 kanten gerooid en van nieuwe grond voorzien. Er is een keur aan planten ingezet die op verschillende tijden bloeien en verschillende hoogtes hebben.

Wat staat op de planning om uitgevoerd te worden?

Het vernieuwen van de stoepen rondom het plantsoen met de oude rijnsteentjes en plaatsen van de magnolia’s.

Waarom worden de bol acacia’s gekapt voor dit plan?

Bol acacia’s vragen om veel onderhoud. Ze moeten ieder jaar na de vorst worden gesnoeid en zijn dus duur in het onderhoud. Ze hebben goed doorlatende grond nodig, waardoor zij ook minder geschikt zijn voor het plaatsen bij stoepen.

De gemeente heeft voor de kapvergunning een extern onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek vormen de onderbouwing voor het kappen van de bol acacia's. Het externe onderzoek kan opgevraagd worden bij de Stichting Vrienden van het Sweelinckplein via info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl.

Waarom is er gekozen voor de Magnolia Loebneri Merill en niet voor meer inheemse soorten?

De magnolia’s worden met een afstand van steeds 9 meter geplaatst. In tegenstelling tot de bol acacia’s bloeien zij in april, waardoor er meer insecten worden aangetrokken. Bovendien kan door gebruik van deze soort de verplichte doorrijhoogte voor wegverkeer behouden blijven.

Komen er nog meer fietsnieten en zo ja waar worden deze dan geplaatst?

Het huidige aantal fietsnieten wordt in ieder geval gehandhaafd en na herbestrating weer teruggeplaatst. Als er voldoende ruimte is, kijken we of er elders op het plein nog fietsnieten kunnen worden geplaatst.

Waarom dit plan voor het Sweelinckplein?

Waarom dit plan voor het Sweelinckplein?

Het onderhoud van Sweelinckplein loopt al een tijdje achter. Daarom is het nodig om het plein een flinke opknapbeurt te geven. De initiatiefnemers willen het park vooral mooier, veiliger en groener maken, zodat iedereen straks weer met plezier naar Sweelinckplein gaat. Hiervoor pakken ze de volgende dingen aan:

  • Paden opnieuw bestraten
  • Hoge bosjes verwijderen voor overzicht
  • Verschillende soorten planten, bloemen en bomen planten. Bijvoorbeeld in bloemenperkjes.
Wie zijn de initiatiefnemers van het plan?

Wie zijn de initiatiefnemers van het plan?

De initiatiefnemer van dit plan is de stichting Vrienden van het Sweelinckplein (SVS). De stichting is in 2003 opgericht met het hoofddoel om het monumentale karakter van Sweelinckplein te bewaken. En om de veiligheid en het contact tussen bewoners te verbeteren. De SVS kent ruim 160 ‘vrienden’ die op en rondom het Sweelinckplein wonen.

Wil je meer weten over de stichting? Neem dan een kijkje op hun website.

Vragen of hulp nodig?

Vragen of hulp nodig?

Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op met info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl.

Tijdlijn

Tijdlijn

23 februari 2021 t/m 23 maart 2021

Bewoners kunnen reageren op het plan

24 maart 2021 t/m 21 april 2021

Buro Sant&Co controleert de ideeën op haalbaarheid en verwerkt ze in het plan

22 april 2021

Publicatie van het definitieve plan

April 2021

Het plan wordt aangeboden aan het gemeentebestuur

Daarna

Uitvoering van het plan

Login om verder te gaanAnnuleren