Spring naar inhoud

Privacyverklaring Sweelinckplein Fleurt Op

In het kort

Via de website van Sweelinckplein Fleurt Op worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op deze website persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van reacties van bewoners, ondernemers en organisaties op het kwaliteitsverbeterplan voor het Sweelinckplein.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting en een haalbaarheidscheck op de ingestuurde reacties.

Subdoelen

  • Contact kunnen opnemen met mensen over hun ingestuurde reactie.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besluit te komen over het kwaliteitsverbeterplan voor het Sweelinckplein. 

3. Categorieën persoonsgegevens

Naam: van 23 februari t/m 23 maart 2021 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een reactie plaatst is je naam zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 23 februari t/m 23 maart 2021 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingestuurde reactie.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Sweelinckplein Fleurt Op, geldt het volgende:

  • Het reageren op de plannen loopt af op 23 maart 2021. Daarna wordt de website statisch gemaakt. De reacties en namen van mensen die gereageerd hebben blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 23 maart 2021 worden de verzamelde gegevens toegestuurd aan de initiatiefnemers (Vrienden van het Sweelinckplein en Buro Sant&Co) die van 24 maart 2021 t/m 24 april 2021 een haalbaarheidscheck doen op de reacties.

Alle reacties blijven zichtbaar op de website tot twee maanden nadat het kwaliteitsverbeterplan Sweelinckplein is aangeboden aan het gemeentebestuur (april / mei 2021). In juni / juli 2021, twee maanden daarna, wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de  mensen die gereageerd hebben op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen en e-mailadressen.

Login om verder te gaanAnnuleren